GeoField v1.4.4

قدیم تر ها برای اندازه گیری بزرگی زمین ها باید دشواری های بسیاری را تحمل می کردید و در انتها باز هم اندازه ای که بدست می آمد خیلی دقیق نبود اما امروزه دیگر لازم نیست برای اندازه گیری زمین ها متر به دست گرفته و سر زمین حاضر شوید کافیست از GPS استفاده و با ماهواره ها زمین خود را انتخاب کرده از اندازه آن آگاه شوید و در پول و زمان خود صرفه جویی نمایید.برنامه GeoField با استفاده از GPS در چند ثانیه اندازه زمین مورد نظر شما را در اختیار تان قرار می دهد. البته اگر در انتهای کار خواستید از محاسبات و اندازه گیری های خود خروجی بگیرید با یک کلیک می توانید خروجی CSV خود را دریافت کنید.


GeoField v1.4.4

تازه های اندروید